FEDERACIÓ ORNITOCULTURAL DE LES ILLES BALEARS
FEDERACIÓ ORNITOCULTURAL DE LES ILLES BALEARS

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva del Col·legi de Jutges de la FOIB està formada de les següents persones:

 

President: Felip Alba Cladera

 

Secretari: Bartomeu A. Frau Llull

 

Tresorer: Miquel Cifre Campomar

 

 

INCRIPCIONES HASTA EL 20 DE DICIEMBRE

Contacto

Carrer Llarg, 49

07320 Santa Maria del Camí

 

Correo electrónico:

foib@foib.es


También puede llamarnos al teléfono: +34 616779273+34 616779273.