FEDERACIÓ ORNITOCULTURAL DE LES ILLES BALEARS
FEDERACIÓ ORNITOCULTURAL DE LES ILLES BALEARS

 

La Federació Ornitocultural de les Illes Balears (FOIB) agrupa 16 associacions de les Illes Balears, amb més de 500 criadors federats i forma part de la Confederación Ornitológica Española (COE) de la qual es membre fundador, també es membre de ple dret de la  Unió Ornitològica Mundial (UOM).

 

La Federación Ornitocultural de les Illes Balears (FOIB) agrupa a 16 asociaciones de las Islas Baleares, de la que forman parte más de 500 criadores federados, y forma parte de la Confederación Ornitológica Española (COE), de la que es miembro fundador, también es miembro de pleno derecho de la Unión Ornitológica Mundial (UOM).

EXPOSICIONS ORNITOLÒGIQUES 2022

XL MOSTRA - EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA SÓLLER 2022

 

- Recepció d'ocells: 19 i 20 d'octubre (dimecres i dijous) a partir de les 17h al Casal Victòria de Sóller (lloc habitual). El dimecres 19 la recepció acabarà a les 20h.

- Enjuiciaments: dies 21 i 22 d'octubre (divendres i dissabte)

- Obertura i exposició: dia 22 d'octubre (dissabte) de 16h a 19h i dia 23 d'octubre (diumenge) de 10h a 13h i de 16h a 19h.

- Recollida d'exemplars: dia 23 d'octubre (diumenge) a partir de les 19h.

 
 
 
 
 
 
dia
19 i 20 d’octubre (dimecres i dijous) a partir de les 17:00 h. al
Casal Victòria de Sóller (lloc habitual).
El dimecres (19) l’horari de recepció finalitzarà a
les 20h
Enjudiciaments
: dies 21 i 22 d’octubre (divendres i dissabte).
Obertura i exposició
: dia 22 d’octubre (dissabte) de 16:00 a 19:00h i dia 23 d’octubre
(diumenge) de 10:00 a 13:00h. i de 16:00 a 19:00h.
Recollida d’exemplars
: dia 23 d’octubre (diumenge) a partir de les 19:00 h.

49 EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA MANACOR 2022

 

- Recepció d'ocells: 27 d'octubre (dijous) a partir de les 18h. 

- Enjuiciaments: dies 28 i 29 d'octubre (divendres i dissabte)

- Obertura i exposició: dia 29 d'octubre (dissabte) de 18h a 20h i dia 30 d'octubre (diumenge) de 10h a 13h i de 16h a 19h.

- Recollida d'exemplars: dia 30 d'octubre (diumenge) a partir de les 19h.

 
 
 
 
 

EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA SANTA MARIA 2022

 

- Recepció d'ocells: 4 de novembre (divendres).

- Enjuiciaments: dies 5 i 6 de novembre (dissabte i diumenge)

- Obertura i exposició: dia 6 de novembre (diumenge).

- Recollida d'exemplars: dia 6 de novembre (diumenge) a partir de les 19h.

 
 
 
 
 

L EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA INCA 2022

 

De l'11 de novembre al 15 de novembre 

 

CANT TIMBRAT

 

Dia 27 de novembre

 

EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA MARRATXÍ 2022

 

- Recepció d'ocells: 17 de novembre (dijous).

- Enjuiciaments: dies 18 i 19 de novembre (divendres i dissabte)

- Recollida d'exemplars: dia 20 de novembre (diumenge)

EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA EIVISSA 2022

XXXIV EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA

DE LES ILLES BALEARS 2022

 

Del 9 al 15 de gener de 2023

 

Lloc: Poliesportiu Antoni Tauler

SANTA MARGALIDA

 

Contacto

Carrer Llarg, 49

07320 Santa Maria del Camí

 

Correo electrónico:

foib@foib.es


También puede llamarnos al teléfono: +34 616779273+34 616779273.